Wat is Hosting?

Introductie

Iedereen praat tegenwoordig over Internet. Alle media besteden aandacht aan Internet. Steeds meer mensen krijgen toegang tot Internet. In amper 10 jaar tijd is het Internet van een speeltuin voor een enkele loslopende Whizzkid uitgegroeid tot een volwaardige electronische omgeving waarin bedrijven, overheden, individuen, clubs en verenigingen zich presenteren en informatie met elkaar uitwisselen.
De aanwezigheid van al deze groepen en mensen op het Internet wordt zichtbaar op hun pagina's (zogenaamde thuispagina's oftwel home-pages) die voor eenieder zichtbaar op het Internet te bewonderen zijn.
Deze pagina's staan op computersystemen die op hun beurt weer aan elkaar zijn gekoppeld via een wereldomspanned netwerk, het Internet.
Hosting is het beschikbaar stellen van (een deel van) een computer, waarop deze pagina's kunnen worden neergezet. Deze computer is verbonden met het Internet.
Een bedrijf dat zulke ruimte ter beschikking stelt noemt men een Internet Service Provider (ISP), of Hosting Provider.

Thuispagina's of home pages

Op thuispagina's presenteren mensen en bedrijven zichzelf, hun producten, hun diensten, hun ideëen of hun overtuigingen.
Een pagina kan in zijn simpelste vorm gewoon een 'folder' zijn; een aanbieding van een glazenwasser, of een programma van een politieke partij. Eventueel kan de tekst worden afgewisseld met hier en daar een tekening of een plaatje.
De luxere vormen van thuispagina's bevatten verwijzingen naar andere pagina's en /of naar andere sites, bieden files ter download aan, bevatten invulformulieren om informatie aan te vragen, hebben interactieve spelletjes, hebben door passwords beveiligde gedeelten die alleen toegankelijk zijn voor een bepaald publiek, geven de mogelijkheid om files te downloaden, hebben een uitgebreide grafische vormgeving, hebben bewegende beelden en hebben geluid. Het aantal mogelijkheden neemt elke dag toe.

Al deze vormen van thuispagina's hebben een overeenkomst. Het zijn allemaal bestanden. Bestanden van een bepaald type. Ze heten HTML bestanden. De afkorting HTML staat voor HyperText Markup Language, een opmaaktaal waarin uiteenlopende mogelijkheden voor presentatie van informatie zijn in- of aangebouwd.
HTML bestanden zijn verder gewone bestanden en bevinden zich dus ergens op een harddisk. Deze harddisk zit in een computer. Deze computer is aangesloten op het electriciteitsnet en op het Internet.

Een verzameling bij elkaar horende bestanden heet een Website. Een Website heeft een Internet naam, de DNS naam. Voorbeelden van dit soort namen zijn www.oostwest.nl of www.philips.nl
Elke willekeurige Internet gebruiker kan toegang krijgen tot een website door het intikken van de Internet naam van die Website in zijn of haar browser.

Het ter beschikking stellen van (een deel van) een computer, waar thuispagina's (oftewel, HTML bestanden) van een bepaalde website kunnen worden neergezet, heet het Hosten (onderbrengen) van een Website

Hosten van een Website

Het klinkt eenvoudig. Je hangt je computer aan het Internet, zet er een paar leuke HTML bestanden op, en voila, een Website.
Daar komt echter iets meer bij kijken.

Ten eerste is het aan het Internet hangen van een computer niet eenvoudig. Het moet namelijk een verbinding zijn die er altijd is. Een standaard ADSL of kabel abonnement voldoet vaak niet omdat de upload snelheid, dit is de snelheid van je webserver naar de websitebezoeker, vaak veel te traag is. Deze is n.l. veel trager dan de download snelheid.

En dan zijn er natuurlijk nog de nodige technische problemen te overwinnen voordat een web- en mailserver is ingericht en een beetje veilig aan het internet gekoppeld is.

Maar goed, stel dat dat lukt en het gebrek aan snelheid geen probleem is, ben je er dan? Nee, nog steeds niet. Want nu heb je voor elkaar dat je een computer hebt die een verbinding heeft met het Internet. Alleen is die computer slechts bereikbaar via een zogenaamd IP adres. Iedere computer op het Internet heeft zo'n eigen, uniek adres.
Op zich heel handig, ware het niet dat mensen veel beter overweg kunnen met veelzeggende namen dan met weinig zeggende nummertjes. Je onthoudt dus de naam 'www.leukesite.nl' veel beter dan '62.80.102.41', terwijl ze aan precies dezelfde computer gekoppeld zijn.
Op het Internet is het gebruik van namen heel gewoon. Iedereen kent www.netscape.com, of www.microsoft.com. En niemand kent de bijbehorende IP adressen.

Het mechanisme dat zorgt voor de vertaling van IP adressen naar Internet namen heet het Domain Name System (DNS). Heel kort gezegd is het DNS een verzameling met elkaar samenwerkende computers die adressen teruggeven als je er een naam aan vraagt. Deze computers worden 'nameservers' genoemd. Zonder nameservers zou het Internet niet bestaan.

Om nu te zorgen dat je Website voor iedereen bereikbaar is op het internet, moet de naam van je site samen met het IP adres van de computer waarop de HTML pagina's van je site staan, worden opgenomen in een nameserver. Dat betekent dat je een nameserver moet installeren en onderhouden. Dat is niet speciaal kostbaar, maar wel ingewikkeld. Verder wil je ook e-mail kunnen verzenden en ontvangen via je Website. Ook niet duur, en ook wel ingewikkeld. Voordat je overigens een Internet Naam (de zogenaamde domein naam) in een nameserver kunt invoeren, moet je eerst zo'n domeinnaam registreren. Dit om te voorkomen dat meerdere mensen tegelijkertijd een website hebben die www.sex.nl heet.
In Nederland (voor een .nl domeinnaam) betekent dat, dat je lid moet zijn van de stichting SIDN. Dat lidmaatschap kost € 800,- per jaar. En dan kost het houden van elke domeinnaam ook weer geld....

Het zal duidelijk zijn dat het voor kleine bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren vrijwel niet op te brengen is om zichzelf 'aan het net te knopen'.

Dit is de bestaansreden voor Internet Hosting bedrijven. En Oostwest Hosting Services is er daar een van.
Bij Oostwest host je je Website op een hele voordelige manier, waar we je graag meer over vertellen op onze pagina 'Waarom Oostwest?'

 


©Ropaco Internet Services