.NL domeinen

Inleiding

Oostwest Hosting Services kan domeinnamen registreren in de .nl, .be, .de, .tv, .com, .net, .org, .info en .biz Top Level domeinen. Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor het .nl Top Level domein, als ook de kosten die hiermee zijn gemoeid.

Voor de overige domein mogelijkheden(.tv, .com, .net, .org, .info en .biz) kun je op de speciaal daarvoor aangemaakte pagina kijken.

Registratie van een .nl domein naam:

In de Nederlandse namespace kan sinds 29 januari 2003 iedereen een domein (zoals 'oostwest.nl') registreren. Dit geldt dus voor zowel bedrijven als ook particulieren. Domeinregistratie wordt in Nederland geregeld door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of SIDN. Registraties verlopen altijd via de bij deze stichting aangesloten leden zoals wij.

De te registreren naam mag in principe elke naam zijn. Wel is het zo dat partijen die een domein registreren indien nodig aan moeten kunnen tonen dat ze een redelijk belang hebben bij de gekozen naam; als een ander de naam later betwist en een schikking tussen de partijen blijkt niet mogelijk dan wordt de zaak voorgelegd aan een arbitragecommisie, het WIPO Arbitration and Mediation Centre. Alle domeinnamen die na 29 januari 2003 worden geregistreerd, verhuisd of gewijzigd, vallen automatisch onder de nieuwe arbitrageregeling voor .nl-domeinnamen. Meer over deze regeling kan je lezen in dit document (PDF). Een toelichting vindt je hier (PDF).
Overigens, eventuele betwisting van het recht op het 'hebben' van namen valt geheel buiten de verantwoordelijkheid en invloedsfeer van Oostwest Hosting Services; wij registreren slechts domeinen volgens de daarvoor geldende procedures voor eenieder die ons daarvoor een geldige opdracht geeft.

Het is toegestaan om meerdere .nl domeinnamen te registreren.

Een domeinnaam mag je helemaal zelf verzinnen, deze hoeft niets te maken te hebben met je eigen naam of je bedrijfsnaam.

Bij registratie van een domeinnaam worden gegevens van de registrant (individu of bedrijf die een naam registreert) opgenomen in de Whois database. De Whois database is het openbare deel van het domein-registratie register. Gegevens in deze Whois database zijn in principe vrij opvraagbaar door iedereen met een internet aansluiting. Een registrant kan verzoeken om bepaalde gegevens niet op te nemen in de Whois database. In dit verzoek dient de registrant de bijzondere omstandigheden te beschrijven die het zijns inziens noodzakelijk maken om deze gegevens niet in de Whois database op te nemen. Op basis hiervan maakt SIDN een belangenafweging. Let wel, deze verzoeken worden echter slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend.
Mocht dit het geval zijn, dan worden de gegevens van de registrant vervangen door die van de deelnemer (Ropaco Internet Services). De gegevens blijven in dat geval wel opgenomen in het besloten deel van het domein-registratie register. Indien SIDN het verzoek niet honoreert, kan een registrant tegen de beslissing van SIDN in beroep gaan bij het College voor Klachten en Beroep.

De minimale registratieperiode bedraagt 1 jaar, steeds te verlengen met 1 jaar. Deze periode loopt altijd vanaf de dag waarop het domein wordt geactiveerd (dat is de dag waarop wij de melding krijgen van SIDN dat het domein bij de volgende NL zonefile update geactiveerd wordt) tot aan dezelfde dag een jaar later.
Dus stel dat een domein wordt geactiveerd op 09 november 2008, dan loopt de registratieperiode van 09 november 2008 tot en met 08 november 2009.

Bij verlenging dient de betaling voor het volgende jaar binnen te zijn 1 maand voor het einde van het lopende jaar. Bij niet tijdige betaling wordt het domein onherroepelijk vrijgegeven en kan het dus gebeuren dat een ander daarna jouw domeinnaam in gebruik neemt. Door ons te machtigen betaal je altijd 'op tijd'.

Andere zaken die van belang zijn voor een houder van een .nl domeinnaam kun je vinden in dit document (PDF).

Alvorens wij een aanvraag tot registratie in behandeling kunnen nemen, hebben we de volgende documenten van je nodig:

- Per aangevraagde domeinnaam een ingevuld en ondertekend registratiecontract. Een leeg voorbeeld van zo'n contract kun je hier downloaden als PDF document, of in MSWord formaat.

- Per aanvraag een (kopie van) een recent legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) als de domeinnaam door een prive persoon wordt geregistreerd. In het geval van een registratie door een bedrijf is een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig.

Pas als deze documenten op ons buro liggen, kunnen we een domeinnaam voor je registreren.Prijzen in euro's (€)

Voor het registreren, onderhouden en in DNS houden van Nederlandse domeinnamen hanteren wij de volgende prijzen:

 
 
.NL Domein
Registratie 1e jaar
€ 40,-
Verlenging 2e en volgende jaren
€ 25,-
Verandering domeinnaam. Let op: dit is inclusief het 1e jaar registratie!
€ 40,-
Verhuizing domein van een andere provider naar Oostwest. Let op: dit is inclusief het 1e jaar registratie!
€ 40,-
Overdracht domeinnaam naar andere houder. Let op: dit is inclusief het 1e jaar registratie!
€ 40,-
Wijzigingen in administratieve gegevens van een domein (bv adressen / telefoonnummers)
Gratis
Wijzigingen in onze DNS tabellen
(bv bij nieuwe webserver of andere mailhost)
2x per jaar gratis, daarna € 10,-
per keer

Alle prijzen zijn per domein, in euro's en exclusief BTW.

Of de registrant van een bij ons geregistreerd .NL domein zijn website al dan niet bij ons host, verandert niets aan deze prijzen.
Verder maakt het voor de prijzen niet uit of er door onze DNS servers al dan niet daadwerkelijk naar een webserver of mailserver wordt gewezen. Met andere woorden: het alleen reserveren van een domeinnaam kost bij ons hetzelfde als het daadwerkelijk gebruiken van die domeinnaam.

Betalen

Voor vragen over betalen hebben we een aparte pagina betalen gemaakt.


©Ropaco Internet Services