Betalen

Wanneer moet ik betalen?

Als je services van Oostwest Hosting afneemt, moet je hiervoor betalen.
In principe hanteren wij de regel dat er vooruitbetaling plaatsvindt. Daarmee voorkomen we dat we eindeloos achter sommige klanten aan moeten om geld te krijgen voor diensten die we al verleend hebben.
Dit houdt in dat als je bijvoorbeeld een website bij ons host, je eerst het verschuldigde bedrag voor de eerste (minimale) periode inclusief de setupkosten (als die er zijn) aan ons overmaakt.
Wij richten onderhand je webserver in. Na ontvangst van de betaling ontvang je de userid, e-mail naam en password gegevens waarmee je je website kunt gaan gebruiken.
Indien je besluit ons te machtigen dan ontvang je de userid, e-mail naam en password gegevens meteen nadat wij de ondertekende machtiging hebben ontvangen.

Hoe vaak moet ik betalen?

Dat hangt ervan af wat voor servicevorm je hebt gekozen. Voor bepaalde services hanteren we verschillende bedragen voor de verschillende betalingsfrequenties. Voor andere services is het bedrag dermate laag dat we maar 1 betalingsfrequentie hebben, bijvoorbeeld een jaar.

Hoe veel moet ik betalen?

Hoeveel je moet betalen hangt natuurlijk af van welke servicevorm je kiest. Ook de termijn waarvoor je de service wil afsluiten heeft soms invloed op het te betalen bedrag. In sommige gevallen geldt een korting bij het betalen via een machtiging. Dit zal vooral zijn voor die services waarvoor regelmatig een relatief klein bedrag verschuldigd is, zoals bijvoorbeeld een e-mail-doorzendservice of een kleine website. In dat geval namelijk zijn de kosten van inning het laagst als deze via een machtiging plaatsvindt. En dat voordeel delen wij met onze klanten.
In principe krijg je trouwens van ons altijd eerst een offerte, waaruit precies blijkt hoeveel de door jou gewenste service gaat kosten. Deze offerte wordt (alweer in principe) via e-mail aan je verstuurd, maar als je een papieren exemplaar per snail-mail wil, kan dat op verzoek ook.

Op welke manier kan ik betalen?

Bij ons kun je betalen op 2 manieren. We vermelden ze hier in oplopende volgorde van populariteit (bij ons). Door te klikken op de diverse mogelijkheden krijg je een vervolgpagina met uitgebreide informatie over die betalingsvorm.

  1. Afgeven van een machtiging. Dit heeft als voordeel dat je nooit te laat betaalt, nooit teveel of te weinig betaalt, het is voor ons de voordeligste manier, en voor onze klanten vaak de eenvoudigste en de goedkoopste manier.
  2. Zelf het bedrag overschrijven. Dit is voor ons ook een voordelige manier. Voor onze klanten is het iets omslachtiger; je moet steeds op tijd aan denken (en ook de tijd dat een betaling onderweg is in aanmerking nemen), je moet het juiste bedrag overmaken, kortom, je moet er zelf actie voor ondernemen.

©Ropaco Internet Services